ChatBot close

Lekcije

L'Imparfait - Prošlo prostorno vreme
'Imparfait' je vreme koje izražava i opisuje činjenice i radnje u prošlosti naglašavajući njihovo odvijanje ili ponavljanje. To je vreme pripovedanja, prvenstveno u pisanom jeziku.
13 Maj 2024
Mali princ - Poglavlje 2
Čitanje drugog poglavlja knjige "Mali princ".
08 Maj 2024
Le passé composé - Prošlo složeno vreme
Prošlo složeno vreme (Le passé composé) koristi se za izražavanje radnji koje su se desile u prošlosti i koje su završene. Ovo vreme naglašava rezultat ili posledicu akcije. U usmenom govoru, prošlo složeno vreme često zamenjuje prosto prošlo vreme (le passé simple).
03 April 2024
Kako koristiti negaciju: Pravila i primeri
Otkrijte tajne upotrebe negacije u francuskom jeziku sa našim detaljnim vodičem. Naučite o različitim oblicima negacije poput 'ne... pas', 'ne... jamais' i više, sa konkretnim primerima za svaku. Idealan za početnike i napredne studente.
02 April 2024
Sastavljanje prosto proširenih rečenica
Naučite kako koristiti priloge, gérondifs i negacije za formiranje složenih rečenica u francuskom jeziku, uz praktične primere.
29 Mart 2024
Prisvojni pridevi
Naučite kada i kako koristiti 'mon', 'ma', i 'mes' u francuskom jeziku. Ova lekcija detaljno objašnjava upotrebu prisvojnih prideva sa praktičnim primerima, uključujući i specifičnu situaciju kada se 'mon' koristi sa ženskim imenicama koje počinju samoglasnikom.
28 Mart 2024
Nacionalnosti
Naučite kako da izmenite nacionalnost u odnosu na rod
24 Mart 2024
Mali princ - Poglavlje 1
Dobrodošli na početak naše avanture sa "Malim princem"!
23 Mart 2024
50 korisnih rečenica 3 deo Tema: U restoranu
Naučite osnovne fraze za restorane na francuskom: naručivanje, promene u porudžbini, i izražavanje zadovoljstva. Idealno za putnike i ljubitelje francuske kuhinje.
12 Mart 2024