speaker_phone
ChatBot close

Lekcije

Predstaviti se
Kako se predstaviti. Odakle dolazite, koje jezike pričate, čime se bavite, itd.
10 April 2020
Upoznavanje
U ovoj lekciji ćemo videti osnove upoznavanja. Kako se predstaviti, kako pitati nekoga kako se zove, itd.
06 April 2020
Brojevi
Francuski brojevi se veoma lako uče, međutim postoji par izuzetaka. A među tim izuzecima postoji i broj koji je kao pravi matematički zadatak.
03 April 2020
Abeceda
Francuska abeceda se, za razliku od naše, sastoji od 26 slova. Pored svakog slova videćete u zagradi kako se svako slovo čita.
02 April 2020