ChatBot close

Lekcije

Pitanja i negacija
Ovladavanje formiranjem pitanja i korišćenjem negacije ključni su elementi za efikasnu komunikaciju na francuskom jeziku.
04 Februar 2024
Sadašnje vreme regularnih i nekih nepravilnih glagola
Sadašnje vreme (le présent) u francuskom jeziku koristi se za izražavanje radnji koje se dešavaju u trenutku govora, opšte istine, navika, kao i za radnje koje će se dogoditi u bliskoj budućnosti.
04 Februar 2024
Osnovna struktura rečenice
Osnovna struktura rečenice u francuskom jeziku, kao i u mnogim drugim jezicima, sastoji se iz tri glavna elementa: subjekta (ko ili šta vrši radnju), glagola (šta se radi) i objekta (na koga ili na šta se radnja odnosi).
04 Februar 2024
Definitivni i neodređeni članovi
Uvod u francusku gramatiku, ovde ćemo naučiti osnove o definitivnim i neodređenim članovima.
21 Januar 2024
Brojevi (detaljnije)
Uvod u brojeve na francuskom, objašnjavajući pravila i izuzetke.
15 Januar 2024
Abeceda (detaljnije)
Ova lekcija uvodi srpske govornike u francusku abecedu, naglašavajući izgovor slova A, E, I, O, U. Poseban fokus stavljen je na različite izgovore u rečima i naglašavanje, pružajući temelj za učenje osnova francuskog jezika.
14 Januar 2024
Noć veštica
U ovoj lekciji fokusirali smo se na praznik Halloween. Naučite ključne reči i fraze vezane za ovu temu, kao što su "veštica" i "duh", i vežbajte prevod sa francuskog na srpski.
31 Oktobar 2023
Ljubav
Vokabular o ljubavi i danu zaljubljenih
14 Februar 2023
Novogodišnji praznici
Naučite vokabular vezan za novogodišnje praznike, dekoraciju, itd.
11 Decembar 2022